Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym - praktyka i orzecznictwo

Początek szkolenia

18 grudnia 2020 - 09:00

Zakończenie szkolenia

18 grudnia 2020 - 15:00

Lokalizacja

szkolenie on-line

Zobacz na mapie

Cena

do 11 grudnia br. - 650 zł + 23% VAT

Cena

od 12 grudnia br. - 830 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

Wznowienia postępowania administracyjnego

 • podstawy wznowienia postępowania administracyjnego,
 • procedura wznowienia postępowania administracyjnego,
 • postępowanie wznowione,
 • rodzaje rozstrzygnięć kończących wznowione postępowanie)

Stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

 • przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
 • decyzje kończące postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji wydanej z naruszeniem przepisów o właściwości, decyzji wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa

Uchylenie lub zmiana decyzji w trybach fakultatywnych

 • nabycie lub nienabycie praw z decyzji administracyjnej,
 • przesłanki, tryb oraz skutki wzruszenia decyzji – art. 154 i 155 Kpa)

Wygaśnięcie decyzji

Ekspert

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Czynny szkoleniowiec wysoko oceniany przez uczestników szkoleń, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Praktyk, radca prawny doradzający Klientom w ramach Kancelarii Radców Prawnych Dr Lewandowski, Majcherek i Wspólnicy oraz Koordynator Biura Prawnego w MPGM S.A. w Poznaniu. Naukowiec - adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, habilitant w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada również doświadczenie w sądownictwie - były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor książek, publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz samorządu terytorialnego. Współautor procedur administracyjnych do programu Lex Navigator Postępowanie administracyjne.

Informacje organizacyjne

 

 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

18.12.2020 - 18.12.2020
szkolenie on-line