Praktyczne stosowanie przepisów KPA w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego

Początek szkolenia

7 grudnia 2020 - 10:00

Zakończenie szkolenia

7 grudnia 2020 - 16:00

Lokalizacja

Warszawa, szkolenie on-line

Zobacz na mapie

Cena

do 30 listopada 2020 r. - 650,00 zł + 23% VAT

Cena

od 1 grudnia 2020 r. – 830,00 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego 

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która obowiązuje od 1.06.2017 r. jest jedną z najobszerniejszych nowelizacji procedury administracyjnej w historii. Przeprowadzone przez ustawodawcę zmiany miały na celu przede wszystkim zbliżenie administracji publicznej do obywatela, strony postępowania, oraz przeciwdziałać przewlekłości oraz formalizmowi tej procedury. KPA w nowym kształcie wprowadził m.in. administracyjne postępowanie uproszczone, określił zasady nakładania kar administracyjnych, zmiany w postępowaniu ugodowym i odwoławczym, milczące załatwienie sprawy, instytucję mediacji.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu KPA, w trakcie którego praktyk postępowania administracyjnego – dr Tomasz Lewandowski – omówi praktykę postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Uczestnicy szkolenia będą mogli odnieść się do doświadczeń w stosowaniu przepisów oraz skonfrontować swoją wiedzę z uczestnikami szkolenia i ekspertem.

Nasze szkolenie adresujemy do praktyków – pracowników organów administracji publicznej (administracji centralnej i samorządowej), którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów i radców prawnych zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w  zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu KPA:

 • W trakcie szkolenia KPA skonfrontowana zostanie „codzienna praktyka urzędu” z orzecznictwem sądów administracyjnych.
 • Szkolenie poprowadzi ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym w zakresie postępowania administracyjnego, który w niezwykle ciekawej formie przedstawia materię szkolenia.
 • Wyjaśnione zostaną wątpliwości natury prawnej związane z brzmieniem przepisów KPA.
 • Otrzymają Państwo obszerny materiał szkoleniowy w formie tekstowej z opisem poszczególnych trybów postępowania a nie lakoniczne slajdy.

 

 Program

 • Zasady postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian z 2017 r.
 • Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania
 • Bezczynność organu i przewlekłe prowadzenie postępowania
 • Postępowania uproszczone – szczególne postępowania administracyjne
 • Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego
 • Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa
 • Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej – umowa administracyjna między stroną a organem administracji
 • Elektroniczne prowadzenie postępowań (doręczenia)
 • Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
 • Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie – nowe elementy w decyzji
 • Postępowanie odwoławcze
 • Administracyjne postępowanie nadzwyczajne w świetle najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego
 • Administracyjne kary pieniężne

Ekspert

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Czynny szkoleniowiec wysoko oceniany przez uczestników szkoleń, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Praktyk, radca prawny doradzający Klientom w ramach Kancelarii Radców Prawnych Dr Lewandowski, Majcherek i Wspólnicy oraz Koordynator Biura Prawnego w MPGM S.A. w Poznaniu. Naukowiec - adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, habilitant w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada również doświadczenie w sądownictwie - były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor książek, publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz samorządu terytorialnego. Współautor procedur administracyjnych do programu Lex Navigator Postępowanie administracyjne.

Informacje organizacyjne

 

 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem, materiały szkoleniowe
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

07.12.2020 - 07.12.2020
Warszawa, szkolenie on-line