Dokumentacja pracownicza – zasady przechowywania i przetwarzania akt pracowniczych

Początek szkolenia

8 grudnia 2020 - 09:00

Zakończenie szkolenia

8 grudnia 2020 - 15:00

Lokalizacja

szkolenie on-line

Zobacz na mapie

Cena

do 1 grudnia 2020 r - 650 zł + 23% VAT

Cena

od 2 grudnia 2020 r - 830 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

Szkolenie dokumentacja pracownicza

Na skutek kolejnych nowelizacji przepisów prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest coraz bardziej skomplikowane i czasochłonne, a ciągłe zmiany tylko komplikują sytuację. Przykładowo świadectwa pracy kiedyś można było wystawiać rutynowo i większość danych wstawiał do nich automatycznie sam system kadrowo-płacowy, jednak dziś uzupełnienie części dotyczącej rodzicielstwa to niełatwa sztuka. Ponadto zmiany dotyczące elektronizacji akt osobowych i ich przechowywania nastręczają trudności. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dokumentacja pracownicza, w trakcie którego omówimy prawidłowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 

Program:

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

 • Co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej
 • W jakich sytuacjach dokumentację pracowniczą należy przechowywać przez 10 lat?
 • W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej można skrócić do 10 lat?
 • W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej nadal będzie wynosił 50 lat?
 • Obowiązki wobec ZUS w związku z możliwością przejścia na 10 letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Obowiązki informacyjne względem pracownika związane z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej, których pracownikom mamy obowiązek wydać taką informację – wzór przykładowej informacji
 • Termin odbioru dokumentacji przez byłego pracownika
 • Osoby uprawnione do obioru dokumentacji po upływie okresu jej przechowywania
 • Obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej po upływie okresu przechowywania?

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

 • Postać papierowa czy postać elektroniczna dokumentacji – wybór pracodawcy?
 • Czy dopuszczalne jest prowadzenie części dokumentacji w postaci papierowej, a części w postaci elektronicznej?
 • Obowiązki informacyjne wobec pracowników oraz byłych pracowników
 • Wydanie dokumentacji pracowniczej w przypadku zmiany jej postaci – osoby uprawnione do odbioru dokumentacji, tryb i termin wydania dokumentacji
 • Wydanie kopii całości bądź części dokumentacji pracowniczej – postać wydawanych dokumentów
 • Parametry dotyczące przechowywania dokumentacji papierowej
 • Wymagania dotyczące przechowywania dokumentacji elektronicznej

Akta osobowe oraz inna dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:

 • Czy akta osobowe i inną dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy należy prowadzić w jednolitej postaci?
  • Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych – podział na część A, B,C i D
  • Dokumenty przechowywane w poszczególnych częściach akt osobowych
  • Kiedy prowadzimy dwie teczki przy kilku stosunkach pracy u jednego pracownika
  • Kiedy możemy kontynuować teczkę osobową w przypadku powrotu pracownika do pracy w naszej firmie
 • Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – prowadzenie indywidualnie dla każdego pracownika
  • Ewidencjonowania czasu pracy – sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy, dokumenty wchodzące w jej skład
  • Czy harmonogramy wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej
  • Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego
  • Dokumenty związane z ewidencją odzieży i obuwia roboczego
  • Listy wynagrodzeń i wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
  • Brak konkretnych wymogów w jaki sposób mamy przechowywać dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – co to znaczy „oddzielnie dla każdego pracownika”

Dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika:

 • Sposób pozyskiwania danych osobowych
 • Dane osobowe, które pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest obligatoryjne
 • Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w oparciu o zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Dane osobowe, których nie można żądać od pracownika
 • Przetwarzanie danych dotyczących kwalifikacji zawodowych
 • Przetwarzanie danych kontaktowych
 • Przetwarzanie danych o dotyczących rodziny ubezpieczonego

Ekspert

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach Coca – Cola HBC, PTK Centertel (Orange), GTS Poland (Grupa T-Mobile), MDDP Outsourcing Kadr i Płac (usługi świadczone m.in. dla firm: Alior Bank, Krono, AccorHotels, Merck). Obecnie pracuje jako wykładowca na Uczelni Techniczno -Handlowej im. H. Chodkowskiej. Prowadzi także szkolenia zamknięte dla konkretnych firm zarówno z sektora publicznego jak też z sektora prywatnego. Doradza jak wykorzystać przepisy prawa pracy w elastycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proponuje szereg praktycznych rozwiązań usprawniających pracę w dziale kadr.

Informacje organizacyjne

 

 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

08.12.2020 - 08.12.2020
szkolenie on-line