Delegowanie pracowników od lipca 2020 r. – nowe zasady świadczenia usług w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2018/957

Początek szkolenia

26 listopada 2020 - 09:00

Zakończenie szkolenia

26 listopada 2020 - 15:00

Lokalizacja

szkolenie on-line

Zobacz na mapie

Cena

do 19 listopada - 750,00 zł + 23% VAT

Cena

od 20 listopada - 830,00 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

szkolenie Delegowanie pracowników

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w jednym państwie członkowskim może oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziału czy filii swojej firmy. Jednakże aby taką usługę wykonać musi czasowo delegować swojego pracownika do pracy. Wiąże się to z szeregiem wątpliwości prawnych z uwagi na konieczność stosowania różnych systemów prawnych państw przyjmujących. Wątpliwości dotyczą między innymi tego jakie są zasady delegowania pracowników i jakie prawo pracy i ubezpieczeniowe należy stosować. Jak delegować pracowników od strony organizacyjnej aby nie ponosić kosztów delegowania i podróży służbowej jednocześnie. Gdzie szukać informacji o prawie państwa przyjmującego i na jaką pomoc można liczyć ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Od 30 lipca 2020 r., zgodnie z wymogami nowej Dyrektywy 2018/957, obowiązywać będą nowe minimalne standardy delegowania pracowników, tym m.in. obowiązek wynagradzania w oparciu o zasady równej płacy z uwzględnieniem obowiązujących w zakładach gdzie usługa jest wykonywana układów zbiorowych pracy. Dlatego też już teraz ważne jest by przygotować się do świadczenia usług w Unii Europejskiej według zupełnie nowych zasad delegowania pracowników.

Jeśli przygotowują się Państwo do świadczenia usług w UE lub też już takie usługi realizują, zapraszamy do udziału w szkoleniu delegowanie pracowników, które poprowadzi dr Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert krajowy zaangażowana na poziomie unijnym w prace związane z delegowaniem pracowników. Nasza ekspertka jest członkiem podgrupy roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrażania dyrektywy 2018/957/EU wprowadzającej zmiany do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników. Celem tej międzynarodowej podgrupy jest pomoc techniczna państwom członkowskim we wdrażaniu zmian przyjętych w 2018 r., które będą obowiązywały od dnia 30 lipca 2020 r. Ponadto, dr Ewa Podgórska-Rakiel bierze udział w pracach Komitetu Ekspertów Komisji Europejskiej ds. delegowania pracowników, dwukrotnie brała udział w panelach dyskusyjnych Kongresu Mobilności Pracy z udziałem przedstawicieli instytucji unijnych ds. delegowania, oraz jest współautorką książki „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy” Infor Biznes 2018.

Ekspertka przedstawi Państwu najistotniejsze problemy związane z delegowaniem pracowników do innego państwa UE celem świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian, standardów minimalnych, problematykę krótko i długoterminowego delegowania, omówi krok po kroku sposób zgodnego z przepisami krajowymi wysłania pracownika do innego państwa członkowskiego, ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy, czasu trwania delegowania, a także zasady transgranicznego przetwarzani danych osobowych.

 

Program:

 • Delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 • Delegowania w świetle dyrektywy 96/71/WE
 • Delegowanie w świetle zmian wprowadzonych dyrektywą 2018/957 od dnia 30 lipca 2020
 • Czy nowe przepisy będą obowiązywały wstecz, czyli czy obejmą pracowników, którzy na dzień 30 lipca 2020 r. będą już przez kilkanaście miesięcy delegowani?
 • Co stanie się w chili przekroczenia okresu delegowania krótkoterminowego?
 • Jakie będą warunki zatrudniania pracowników delegowanych po zmianach przepisów?
 • Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik w miejsce minimalnych stawek płacy?
 • Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w wynagrodzenie w państwie świadczenia usługi?
 • Czas trwania delegowania – różnice między delegowaniem krótkoterminowym a długoterminowym – czy opłaca się delegować po okresie krótkoterminowego delegowania?
 • Jakie przepisy dotyczące warunków zatrudnienia będą miały zastosowanie do delegowania powyżej dopuszczalnych okresów 12/18 mc
 • Kto decyduje o wydłużeniu okresu delegowania krótkoterminowego powyżej 12 mc.
 • Jak przerwy w pracy spowodowane chorobą wpływają na okres delegowania pracowników?
 • Kiedy zastępowanie pracowników delegowanych jest dopuszczalne i czy zastępstwa wpływają na wydłużenie okresu delegowania krótkoterminowego?
 • Dlaczego ważne jest ustalenie pracy „w tym samym miejscu” i na co będzie wskazywał ten sam adres pod którym pracownik delegowany będzie wykonywał pracę powyżej okresu delegowania krótkoterminowego?
 • Co z opłacaniem składek na ZUS i podatków po 30 lipca 2020 r.?
 • Dostępne źródła informacji o delegowaniu do państw członkowskich
 • Gdzie szukać stron internetowych z informacjami o warunkach zatrudnienia i wynagradzania pracowników delegowanych?
 • Język informacji przekazywanych pracownikom delegowanym
 • Umowy zbiorowe i orzeczenia arbitrażowe powszechnie stosowane. Gdzie uzyskać informacje jaki układ obowiązuje w danym sektorze czy zakładzie?
 • Co oznacza, że układ zbiorowy pracy ma charakter powszechny w danym państwie członkowskim i gdzie można uzyskać informację o jego powszechności?
 • Kto ponosi koszty warunków zakwaterowania?
 • Czy za bilety lotnicze z Polski do państwa świadczenia usługi płaci pracodawca czy może zapłacić sam pracownik delegowany?
 • Kiedy pracodawca zapłaci koszty wyżywienia pracownika delegowanego i podróży?
 • Prawo pracy wobec delegowanych pracowników
 • Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy na temat łącznego wystąpienia przesłanek delegowania i podróży służbowej
 • Jak nie ponosić podwójnych kosztów delegowania?
 • Jak traktować szkolenia, konferencje, wystawy, referaty w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej?
 • Czy delegowanie może trwać jeden dzień?
 • Jaki jest minimalny okres delegowania i czy jest okres maksymalny?
 • Ile musi zarobić pracownik delegowany?
 • W jakim zakresie do pracowników delegowanych mają zastosowanie regulacje dotyczące pracowników krajowych?
 • Zasady delegowania w oparciu o umowy prawa cywilnego.
 • Zaświadczenia A1 i postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Różnice między terminem „zamieszkanie” i „ośrodek interesów życiowych”, jak ZUS interpretuje przepisy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-477/17 (Balandin)
 • Delegowanie cudzoziemców do pracy w innych państwach członkowskich
 • Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako krajowego punktu kontaktowego dla pracowników delegowanych
 • Zasady transgranicznego przetwarzania danych osobowych pracowników delegowanych
 • Delegowanie pracowników tymczasowych
 • Czy zasady dotyczące delegowani mają zastosowanie do podwykonawców i osób samozatrudnionych?
 • Z czym wiąże się dla przedsiębiorcy egzekwowanie dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w ramach współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI)
 • Międzynarodowy transport drogowy w nowej rzeczywistości delegowania

Ekspert

Doktor nauk prawnych, posiada doświadczenie w pracy w dziale prawnym od 2003 r. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową oraz odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR, doświadczony trener, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, przez wiele lat aktywnie zaangażowana jako członek Rady Dialogu Społecznego i grup roboczych przy Komisji Europejskiej w kwestie związane z nowelizacjami prawa pracy. Jako ekspert krajowy zaangażowana na poziomie unijnym w prace związane z delegowaniem pracowników. Jest członkiem podgrupy roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrażania dyrektywy 2018/957/EU wprowadzającej zmiany do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników. Bierze udział w pracach Komitetu Ekspertów Komisji Europejskiej ds. delegowania pracowników, dwukrotnie brała udział w panelach dyskusyjnych Kongresu Mobilności Pracy z udziałem przedstawicieli instytucji unijnych ds. delegowania, oraz jest współautorką książki „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy” Infor Biznes 2018. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek:„Prawo związkowe. Praktyczny komentarz”, oraz „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”. Autorka tekstów w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Wydawnictwa INFOR. Współpracuje z Wolters Kluwer Polska odpowiadając na pytania użytkowników systemu LEX. Ekspert projektów międzynarodowych realizowanych przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Informacje organizacyjne

 

 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

26.11.2020 - 26.11.2020
szkolenie on-line