Piotr Magda

główny legislator w Departamencie Prawa Gospodarczego Rządowego Centrum Legislacji. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację radcowską, aplikację legislacyjną oraz studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej prowadzone w Szkole Głównej Handlowej. Pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu (2000-2008), Doradca Prezesa Rządowego Centrum Legislacji (2008-2012), Wicedyrektor Departamentu Prawa Społecznego tego Centrum (2009-2015), a następnie jego Dyrektor (2015-2016). Przewodniczący prac zespołu, który opracował nowelizację „Zasad techniki prawodawczej”, która weszła w życie z dniem 1 marca 2016 r. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu legislacji, w tym na rzecz Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, urzędów centralnych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Sejmu. Wieloletni wykładowca i patron na aplikacji legislacyjnej. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przedmiotu „Warsztaty prawno-legislacyjne” (2007-2016). Od 2017 r. prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Legislacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.