Oliwia Jokiel

radca prawny, wykwalifikowany i doświadczony legislator z długoletnią praktyką w Rządowym Centrum Legislacji (2007-2018). Obecnie współpracuje jako ekspert z Ministerstwem Rozwoju, gdzie wraz z Zespołem do spraw Zamówień Publicznych przygotowywała m.in. ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Od 2016 r. prowadzi własną praktykę w kancelarii radcy prawnego, specjalizującej się m.in. w doradztwie przy sporządzaniu projektów aktów prawnych oraz ich analizie, sporządzaniu oceny skutków regulacji, współuczestnictwie w procesie legislacyjnym oraz opiniowaniu legalności obowiązujących aktów prawnych. Posiada doświadczenie w projektowaniu aktów prawnych powszechnie obowiązujących (ustawy, rozporządzenia), w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, a także w projektowaniu wewnętrznych aktów prawnych w instytucjach publicznych i niepublicznych. Prowadziła zajęcia na aplikacji legislacyjnej oraz liczne szkolenia z zakresu zasad tworzenia prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego oraz procedury legislacyjnej, a także związane z problematyką wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Pełniła obowiązki patrona aplikantów na aplikacji legislacyjnej.