Marian Andrzej Fałek

główny ekspert w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, odpowiedzialny za sporządzenie Ocen Skutków Regulacji. W latach 2012-2016 sekretarz Zespołu ds. Oceny Skutków Regulacji w Ministerstwie Finansów. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w ramach Projektu Legis – Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej.