Małgorzata Czartoryska

prawnik, wieloletni pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – Wydział Egzekucji Administracyjnej, Poboru i Ulg. Specjalista z zakresu zagadnień związanych z finansami publicznymi i egzekucją administracyjną. Z zakresu prawa administracyjnego materialnego w obszarze zainteresowań: egzekucja należności publicznoprawnych, postępowania zabezpieczające egzekucję należności publicznoprawnych, zagadnienia majątkowej represji karnej, problematyka przedawnień zobowiązań publicznoprawnych, opłaty skarbowe i inne daniny publicznoprawne, podatki lokalne. Wieloletni trener wewnętrzny organów administracji skarbowej. Aktualnie prowadzi własną kancelarię, w ramach której świadczy m.in. usługi szkoleniowe. Prowadziła szkolenia m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Zdrowia, NIK, UOKIK, KRUS, ZUS, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin, miejskich ośrodków pomocy społecznej, wojewódzkich urzędów pracy. Autorka opracowań, artykułów i książki : Egzekucja administracyjna opłaty śmieciowej.