dr Maciej Berek

Vip

Prezes Rządowego Centrum Legislacji w latach 2007-2015. Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt oraz Kierownik Podyplomowego Studium Legislacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadził zajęcia z zakresu procedur prawodawczych, zasad tworzenia prawa i techniki prawodawczej m. in. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowym Studium Legislacji na UMCS w Lublinie oraz na Aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji.