Katarzyna Majcher

Vip

Radca prawny. W latach 2010-2018 zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Departamentu Prawa Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, do kwietnia 2020 r. Krajowy Koordynator Transpozycji Dyrektyw, koordynujący proces wdrażania prawa europejskiego w Polsce oraz postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej prowadzone przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykładowca prawa europejskiego na aplikacji komorniczej, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (notyfikacja w procesie legislacyjnym, prawo międzynarodowe i prawo UE w krajowym porządku prawnym). Autorka publikacji z zakresu prawa medycznego oraz prawa europejskiego. Ekspert doradzający państwom aspirującym do członkostwa w Unii Europejskiej w ramach projektów pomocy przedakcesyjnej (Macedonia Północna, Kosowo). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa Unii Europejskiej. Wielokrotnie reprezentowała Polskę jako pełnomocnik w postępowaniach w Trybunale Sprawiedliwości UE, zarówno w sprawach skargowych, jak i prejudycjalnych. Pełniąc przez wiele lat stanowiska kierownicze nadzorowała zgodność wdrażanego w Polsce prawa z prawem Unii Europejskiej niemal we wszystkich obszarach.