Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy.  Jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. W swojej pracy doradczej i szkoleniowej, zajmuje się tematyką przeciwdziałania mobbingowi, od 2005 roku przeprowadził ponad 200 szkoleń w tym zakresie, był ekspertem programu antydyskryminacyjnego UNDP „Równi w pracy – to się opłaca”, był członkiem zespołu ekspertów ds. przeciwdziałania mobbingowi powołanym w Kancelarii Premiera (opracowanie nowych przepisów k.p. w tym zakresie i rekomendacji dla pracodawców). Jest autorem licznych publikacji w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, a także kilku książek poświęconych tej tematyce m.in.: „PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU. JAK W PRAKTYCE ZWALCZAĆ MOBBING I INNE FORMY DYSKRYMINACJI”, Wyd. Alphapro 2004, „PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY. PORADNIK DLA PRACODAWCY”, Wyd. Wolters Kluwer Polska 2008 oraz w roku 2010 „MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE – ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA” (drugie, uzupełnione wydanie ukazało się w grudniu 2014 roku). W roku 2014 ukazała się książka REGULAMINY I PROCEDURY W FIRMIE (wyd. LEX), w której także znalazły się kwestie praktyki antymobbingowej. Jarosław Marciniak od 10 lat prowadzi również seminarium na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS (we Wrocławiu i w Warszawie): ”Mobbing, dyskryminacja, molestowanie, naruszanie godności osobistej pracowników; Sylwetki sprawców oraz psychologiczne i prawne aspekty interwencji”. Prowadzi szkolenia, warsztaty – dla kadry kierowniczej, pracowników, komisji (zespołów) ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Przygotowuje oraz opiniuje procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Uczestniczy w posiedzeniach komisji antymobbingowych i antydyskryminacyjnych – jako ekspert zewnętrzny.