dr Ewa Podgórska – Rakiel

Vip

Doktor nauk prawnych, posiada doświadczenie w pracy w dziale prawnym od 2003 r. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową oraz odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR, doświadczony trener, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, przez wiele lat aktywnie zaangażowana jako członek Rady Dialogu Społecznego i grup roboczych przy Komisji Europejskiej w kwestie związane z nowelizacjami prawa pracy. Jako ekspert krajowy zaangażowana na poziomie unijnym w prace związane z delegowaniem pracowników. Jest członkiem podgrupy roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrażania dyrektywy 2018/957/EU wprowadzającej zmiany do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników. Bierze udział w pracach Komitetu Ekspertów Komisji Europejskiej ds. delegowania pracowników, dwukrotnie brała udział w panelach dyskusyjnych Kongresu Mobilności Pracy z udziałem przedstawicieli instytucji unijnych ds. delegowania, oraz jest współautorką książki „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy” Infor Biznes 2018. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek:„Prawo związkowe. Praktyczny komentarz”, oraz „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”. Autorka tekstów w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Wydawnictwa INFOR. Współpracuje z Wolters Kluwer Polska odpowiadając na pytania użytkowników systemu LEX. Ekspert projektów międzynarodowych realizowanych przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.