Eksperci

Małgorzata Czartoryska

Czartoryska

prawnik, wieloletni pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – Wydział Egzekucji Administracyjnej, Poboru i Ulg. Specjalista z zakresu zagadnień związanych z finansami publicznymi i egzekucją administracyjną. Z zakresu prawa administracyjnego materialnego w obszarze zainteresowań: egzekucja należności publicznoprawnych, postępowania zabezpieczające egzekucję należności publicznoprawnych, zagadnienia majątkowej represji karnej, problematyka przedawnień zobowiązań publicznoprawnych, opłaty skarbowe i inne daniny […]

Marian Andrzej Fałek

Fałek

główny ekspert w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, odpowiedzialny za sporządzenie Ocen Skutków Regulacji. W latach 2012-2016 sekretarz Zespołu ds. Oceny Skutków Regulacji w Ministerstwie Finansów. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w ramach Projektu Legis – Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej.