Blog

Blog

Wszystkie Szkolenia prawne Szkolenia menedżerskie Szkolenia z legislacji Szkolenia dla administracji publicznej

Zupełnie niespodziewanie przyszło nam funkcjonować w nowej rzeczywistości, która z całą pewnością nie należy do oczywistych. Życie każdego z nas zostało wywrócone do góry nogami, zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne. Wraz z pojawieniem się na świecie pandemii Sars-CoVID-19, wielu przedsiębiorców, nawet tych o ugruntowanej gospodarczo pozycji, odnotowało znaczy spadek zysków lub ich brak. Wielu z nich poniosło stratę, co dla większości oznacza utratę płynności finansowej. Utrata zaś płynności finansowej to niejednokrotnie prosta droga do generowania zaległości w zakresie należności publicznoprawnych, co zwykle nieuchronnie prowadzi do podjęcia przez wierzycieli działań zmierzających do ich odzyskania na drodze dobrowolnej lub w ramach środków przymusu państwowego. Mówiąc krótko, dłużników czeka administracyjne postępowanie egzekucyjne.

Więcej

W ciągu ostatnich 15 lat przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji stało się pozytywnym standardem w wielu firmach i instytucjach. Oczywiście, w ramach tego standardu, niezwykle ważne są procedury antymobbingowe, które w tej chwili koncentrują się nie tylko na postawach i zachowaniach zabronionych – czyli na mobbingu lub dyskryminacji, ale również odnoszą się do konfliktów. Przeciwdziałanie patologii w miejscu pracy może być skuteczne jeżeli kadra kierownicza i pracownicy będą również zobowiązani do identyfikacji wyjaśniania i ograniczania konfliktów, które często są zarzewiem działań mobbingowych.

Więcej

Od dnia 30 lipca 2020 r. delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług będzie rządziło się nowymi regułami w związku z wprowadzonymi do dyrektywy 96/71/WE zmianami, które zawarte są w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 173, str. 16). Podstawowym celem dyrektywy 96/71/WE ma być zapewnienie ochrony pracownikom delegowanym w czasie trwania delegowania w związku ze swobodą świadczenia usług, poprzez ustanowienie bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących warunków pracy oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, które muszą być przestrzegane.

Więcej